Efterspørgslen efter sunde, bæredygtigt producerede fødevarer, herunder grøntsager og frugt, er stigende. Men grøntavlere over hele verden står over for en række udfordringer. Det bliver sværere og sværere at få fat i god landbrugsjord, godt vand og gode råmaterialer. Mange steder skaber klimaforandringer mindre stabile vækstvilkår. FN´s fødevare- og landbrugsorganisation vurderer, at op mod 40% af verdens fødevarer går tabt til sygdom og skadedyr hvert år. For at opnå bæredygtig produktion og øge sandsynligheden for en vellykket høst har professionelle avlere brug for afgrøder, der forbliver sunde under vanskelige forhold. Det hele starter med stærke sorter og stærke frø. Bejo står bag mange nyskabelser inden for planteavl og produktion og forarbejdning af frø de sidste årtier, og vi ser masser af muligheder for større fremskridt i fremtiden.

Frøproduktion

Frøavlsvirksomheder som Bejo er konstant på udkig efter metoder til at forbedre planternes sundhedsegenskaber. Vi gør fremskridt i forhold til at finde nye sorter med bedre modstandsdygtighed over for tørke og visse sygdomme og skadedyr. Selv når avlere har adgang til stærke, sygdomsresistente sorter, kan frøkvaliteten gøre en stor forskel. Sunde afgrøder stammer fra sunde frø. Den første vigtige faktor, der påvirker kvaliteten, er hvordan frøene produceres. Bejo har produktionsfaciliteter i forskellige dele af verden. Så vi kan arbejde under de bedste klimaforhold for at producere sunde, stærke frø, samtidig med at vi begrænser risici, f.eks. ugunstige vejrforhold og sygdomstryk. Vores produktionssteder følger strenge protokoller for at sikre kvaliteten og plantesundheden, og indsatsen bakkes op af specialiserede afgrødekonsulenter og forskere.

Produktionsforskning

Vores frøproduktionsforskere ser på de miljøfaktorer, der påvirker frøets kvalitet. Vi er f.eks. interesseret i epidemiologi - videnskaben om, hvordan sygdomme og skadedyrsangreb udvikler sig, og hvordan de spredes via frø. Hvis du kender din fjende, kan du bedre bekæmpe den.Derudover undersøger vi de optimale plantningsafstande for at sikre ensartede, kortere blomstringsperioder, hvilket fører til mere ensartet modning og frøstørrelse. Kombineret med optimale høsttider og høstmetoder giver dette os muligheden for at høste ensartede partier. Vi har f.eks. fået større indsigt i Xanthomonas-bakteriens infektionsvej i planter og frø. Innovative registreringsmetoder giver os mulighed for hurtigt at opdage patogenet på stedet - selv når symptomerne ikke kan ses med det blotte øje. Dette giver os flere kontrolmuligheder i produktionsprocessen. For at producere frø af høj kvalitet vælger vi de forældrelinjer, som producerer god pollen, og finder gennem forskning frem til den ideelle bestøvningsperiode. Vi udfører også omfattende undersøgelser af, hvordan bier og andre insekter fungerer som naturlige bestøvere. (Se artiklen "Bier og Bejo: naturlige partnere i frøproduktion").

Frøteknologi der giver et overlegent produkt

Efter produktionen bliver alle frø grundigt testet, opgraderet og viderebehandlet på vores frøteknologiske anlæg i Warmenhuizen i Holland.

Frøanalyse og sundhed

Hvert parti frø gennemgår i gennemsnit 25 tests. Vi ser på egenskaber som renhed, vandindhold, antal ensartede planter (til plantetiltrækkere) og spireevne. Vi tester også for bakterie-, virus- og svampeinfektioner, der kan overføres gennem frø.

DNA-analyse og multispektral visualisering

Ny teknologi giver os endnu bedre muligheder for at forbedre forarbejdningen af frø. Vi bruger nu DNA-analyse til at indsamle nøjagtige data om patogener. Vi eksperimenterer i øjeblikket med nye metoder til at udvælge de bedste frø ved hjælp af røntgenteknologi og multispektral visualisering. Vi har store forventninger til kunstig intelligens og maskinlæring, men disse teknologier er stadig på et tidligt stadie.

Rensning og forarbejdning af frø

Analyse af indgående frøpartier giver os muligheden for at  bestemme, hvilke rensningsteknikker og hvilken forarbejdning der er brug for. F.eks. er aspargesfrø relativt store, mens bladsellerifrø er meget små. Rødbedefrø er naturligt meget støvede og kålfrø er glatte. Faktorer som disse påvirker, hvordan vi forarbejder og behandler frø.

Kvalitet og modstandsevne synes per definition at være helt adskilt. Essensen af vores arbejde er at samle dem. Det kræver masser af tålmodighed og engagement i forædlingsprocessen.

Theo van der Horst

Desinfektion af frø

Forskellige frøbehandlinger betyder, at avlerne kan regne med god spireevne og sunde, ensartede afgrøder. Bejo anvender en række tilgængelige behandlinger for at øge værdien af frø for avlerne. En af disse teknikker er fysisk desinficering. Vi har investeret i avancerede metoder som f.eks. varmtvandsbehandling og damprensning, som giver os mulighed for at garantere, at vores frø er sunde. Skadelige bakterier og svampe får ikke en chance. Behandlingen varierer afhængigt af afgrøden, nogle gange endda efter sorten, og afhængiger af, hvor frøene skal bruges. Modtagelighed overfor visse sygdomme varierer afhængigt af det geografiske område, og bestemmelserne omkring plantesundhed varierer også. Teknologien udvikler sig også på dette område. Vi holder øje med innovationer, der giver nye måder at forbedre frøenes sundhed på. Desinfektion med plasma og ozon viser f.eks. stort potentiale som miljøvenlige fysiske metoder i fremtiden.

Forbedring af frø

For at sikre, at afgrøderne får en hurtig start og ensartet vækst, bruger vi priming-teknologi. Priming er en avanceret teknik, hvor frøenes spireproces aktiveres og derefter stoppes. Mange års forskning og udvikling i vores laboratorier har ført til B-Mox, en frøforbedrende formel, der øger fordelene ved at bruge frø, som har gennemgået en priming. B-Mox styrker kimplanterne i den indledende fase, reducerer avlernes risici i den sårbare tidlige vækstfase og gør planterne mere modstandsdygtige i hele dyrkningsperioden.B-Mox er en bæredygtig mulighed, og den er ideel til økologisk dyrkning.

Coating

Coating af frø giver også avlerne merværdi. For det første er frø med en ensartet overflade nemmere at håndtere i såmaskinerne, og de er nemmere at se i såbedet. Vi kan også bruge tilsætningsstoffer i coatingen for at beskytte sårbare spirende kimplanter mod sygdomme og skadedyr i jorden, hvilket f.eks. kan forhindre, at der går svamp i frøene. Coating med svampemidler reducerer behovet for plantebeskyttelsesmidler på marken med op til 90%. Vi sælger også frø med coating uden kemisk behandling. Det er en meget bæredygtig løsning. Vi arbejder også hårdt på udvikling inden for dette område. Vi undersøger f.eks. hvordan coating kan være et alternativ til kemiske produkter til plantebeskyttelse. Vi undersøger brugen af nye biologiske plantebeskyttelsesmidler og vækststimulanter i coating. I 2019 introducerede Bejo en coating, der udelukkende består af naturlige materialer, som nedbrydes i jorden.

I dag og om 50 år

Bejo arbejder hen imod at gøre fødevareproduktionen mere bæredygtig. Inden for afgrødedyrkning begynder dette arbejde inden for frø og sorter. Vi leder hele tiden efter sundere metoder til at producere frø og bedre metoder til at forarbejde dem for at opnå de bedste produkter. Vi anvender innovationer som giver ekstra værdi for avlerne. Når vi samarbejder med vores partnere i produktionskæden, stræber vi efter at gøre produktionen bæredygtig og øge sandsynligheden for en vellykket høst. På den måde kan professionelle avlere producere afgrøder, der giver velsmagende og sunde grøntsager - både nu og om 50 år.

 

- Udforkning af naturen stopper aldrig -