Squash Onega, stærk og produktiv.

Onega er en stærk og vækstkraftig plante, som giver et højt udbytte og producerer længe i marken. Den er meget stærk mod meldug og har middel resistens IR mod PRSV og ZYMV (papaya ringspotvirus og zucchini yellow mosaikvirus). Den danner middellange til lange mørkegrønne frugter. Frugternes skind er fleksibelt og får kun få håndteringsskader. Lagringsforsøg viser god hyldeholdbarhed.

Onega er en produktiv, middeltidlig squash, som er meget velegnet til sommer- og efterårsdyrkning i hele Nordvesteuropa. Frugterne er cylindriske og har et stærkt og fleksibelt skind. Planten er robust, meget kompakt og forbliver opret. Denne sort er næsten tornefri og er let at høste. Onega karakteriseres også af en stabil produktion gennem hele sæsonen, og på grund af den stærke og sunde plante, kan den høstes over en lang periode. Onega har en høj marktolerance mod virus og meldug.

Onega zucchini

Onega karakteristika

 • Høj produktivitet over lang tid
 • Stærk mod meldug
 • Stærk mod virus
 • Cylindriske frugter med stærkt, fleksibelt skind
 • meget åben vækst, så meget let at høste
 • Stabil produktion gennem sæsonen
 • En stærk afgrøde, som kan høstes længe.
 • Lagringsforsøg viser god hyldeholdbarhed

Natuna, fantastisk kvalitet

En meget vækstkraftig og fleksibel sort med stærk top. Meget brede anvendelsesmuligheder afhængig af region og velegnet til flere jordtyper. Kan dyrkes under vanskeligere dyrkningsbetingelser.

En højtydende kontinental Nantes af fantastisk kvalitet. Meget ensartede og velfarvede rødder med høj brudstyrke. Meget glatte, mellemlange cylindriske rødder. Stærk, grøn og sund top. Natuna er middelsen - udviklingstid på ca 117 dage. Den bør ikke sås før 1. april. 

Natuna karakteristika

 • Højt udbytte
 • Vækstkraftig og fleksibel sort med stærk top
 • Glat, velfarvet gulerod af fantastisk kvalitet
 • Brede anvendelsesmuligheder afhængig af region
 • Velegnet til flere jordtyper
 • Ensartet produkt
 • Rødder med høj brudstyrke
 • Glatte, mellemlange cylindriske rødder
 • Stærk, sund og grøn top
 • Middelsen sort med vækstkraftig sund top