Her har du mulighed for at bladre gennem vores flotte katalog, der som sædvanlig er spækket med et stort antal af de bedste sorter på markedet, - sorter som gennem årene har vist deres styrke, sikkerhed og stabilitet, samt nyere sorter, som ved gentagne prøvedyrkninger i de forskellige landsdele har vist deres egnethed under danske dyrkningsforhold.