Bejo er en international producent af grønsagsfrø. Bier er måske vores vigtigste ansatte. Vi holder vores egne bier og er internationalt aktive i forskning og avl af bier. Samtidig med vi forbedrer grønsagssorter, arbejder vi også på at forbedre bi-kolonierne.

Bier spiller en vigtig rolle i bestøvningen af planter - også til fødevareproduktion. For at en plante kan bære frugter eller danne frø, må pollen først finde vej til blomstens støvfang. For mange planter , som f.eks rødbede og spinat, sker bestøvningen ved hjælp af vinden. Andre planter er selvbestøvende, som f.eks salat. Men mange essentielle planter i vores fødevareproduktion, er afhængige af bestøvning ved hjælp af insekter. 

Honingbier: mestre i bestøvning 

Naturen har mange bestøvere, inklusiv humlebier og vilde bier.  Men honningbier er bestøvningens mestre. De er meget effektive, fordi de kan bruges hensigtsmæssigt og i stort antal. Hver bistade, som placeres i en mark, indeholder en koloni på 20.000 til 40.000 bestøvere. Det er ikke overraskende, at frugtavlere og mange avlere af frilandsafgrøder arbejder tæt sammen med professionelle biavlere. 

Bejo’s kerneforretning er dybt afhængig af, - og gør os meget bevidste om vigtigheden af bier: uden bestøvning vil der ikke være frø. Vi dyrker frø i væksthuse og på marker over hele jorden, så vi har titusindvis af honningbikolonier til at arbejde for os. “I Bejo har vi vore egne biavlere, og vi er aktive i forskning i biert. På den måde får vi mere erfaring med biavl og en bedre forståelse for bier og bestøvning,” siger Youri Draaijer, Coordinator of international seed production research i Bejo. “Med vores forskning håber vi at lære mere om de typiske karakteristika for bikolonier og biarter, f.eks. fourageringsmønstre, villighed til at samle nektar og tendens til at  sværme og forlade stadet. Men det vigtigste fokusområde i vores forskning er biernes sundhed.”

FORSKNING OG SELEKTION TIL FORBEDRING AF BIERNES SUNDHED

På verdensplan er der et presserende behov for mere ekspertise og udvikling på dette område. Dette skyldes delvis, at sunde raske bier er de bedste bestøvere, og delvis at bipopulationerne de seneste hundrede år har været i tilbagegang på grund af høj dødelighed. Faldet i antal skyldes flere faktorer. Et af de største problemer for den vestlige honningbi er en parasit (varoa mide) som inficerer stadet og dræber bierne eller gør dem svage. Bier kan også dø af udmattelse i kolonier, hvor de arbejder for hårdt. Pesticider nævnes også som en mulig grund til fald i populationerne. 

Fodring og selektion 

I vores forskning søger vi efter måder at anvende føden og bedre biholdsteknikker, til at udvikle stærkere bekolonier. Vi gør også fremskridt i selektion af bier med de ønskede karakteristika, til opstart af nye kolonier. Vores kerneaktiviteter er selektion og forædling af planter for at opnå bedre sorter. Vi har de samme mål med bier. Vi avler bikolonier og forsøger at udvikle typer af bier, som præsterer godt og som trives. 

DEN VIGTIGE ROLLE SOM BIER HAR, MINDER OS OM, AT FØDEVAREPRODUKTIONEN AFHÆNGER AF NATUREN OG MILJØET. DET BEKRÆFTER OS I DEN VISION VI, SOM ET FAMILIEEJET FIRMA, HAR OM BÆREDYGTIGHED

John-Pieter Schipper

UNIK POSITION I INTERNATIONAL BIAVL

En stor del af vores forskning er koncentreret i Bejo France, som arbejder tæt sammen med vore bigårde i Holland. Desuden har vi programmer i andre lande, hvor vi dyrker vores frø. 

I New Zealand arbejder Bejo med Midlands, en stor specialiseret frøproducent og vigtig Bejo-partner. Til frøproduktionen alene bruger Midlands 3.500 aktive stader. I Australien etablerer vi vore egne bigårde. I denne region er det en udfordring at få bier nok. I Australien og New Zealand er der større konkurrence for bikolonierne, da der er høje markedspriser på en bestemt ren honning fra specifikke planter og træer. Vi har også konkrete planer om, at starte vores egne bigårde i USA, sammen med et forskningsprogram. I USA arbejder Bejo i øjeblikket udelukkende med eksterne professionelle bigårde. 

Med de verdensomspændende aktiviteter har Bejo en unik position i den internationale biavlerverden. Dette gør det muligt for os at udføre værdifuld "kryds-bestøvning" i mere end én betydning. Vi samarbejder med virksomheder, universiteter og forskningsinstitutioner om at udveksle viden og erfaringer fra alle dele af verden. I Bejo koordineres vores forskning i vores egen internationale Bee Group med tidligere direktør Ger Beemsterboer som den styrende kraft. 

BESKYTTELSE AF BESTØVNINGEN NU OG I FREMTIDEN

Investering i biavl er i  Bejos egen interesse. "Vi har brug for sunde bikolonier til at sikre en naturlig bestøvning i vores produktionsmarker nu og i fremtiden,” siger John-Pieter Schipper, CEO i Bejo. På den anden side, tilføjer han, Bejo investerer også i bier ud fra socialt engagement: “Den vigtige role som bier har, minder os om, at fødevareproduktionen afhænger af naturen og miljøet. Det bekræfter os i den vision vi, som et familieejet firma, har om bæredygtighed.”

Bejo værdsætter et sundt miljø og et bæredygtigt brug af de naturlige resourcer. Med det i tankerne arbejder vi på at finde den bedste måde at bruge naturlig bestøvning og have sunde bier. 

EXPLORING NATURE NEVER STOPS