Mandag den 1. juli identificerede International Bremia Evaluation Board for the EU (IBEB-EU) officielt endnu en ny race af Bremia i salat, BI: 41EU. I 2023 blev der annonceret tre nye racer. Bejo salatsorter med høj resistens mod BI:29-40EU har også høj resistens over for BI:29-41EU. Kontakt din afgrødespecialist for at få flere oplysninger om vores sorter og deres resistens. 

Bremia, også kendt som meldug (Bremia lactucae), er en af de mest ødelæggende sygdomme i salat. Svampen er genetisk meget variabel og muterer ofte, hvilket forklarer, hvorfor der på to år er blevet annonceret fire nye racer. 

På trods af identifikationen af fire nye Bremia-racer på to år er næsten alle vores sorter stadig meget resistente.

På trods af identifikationen af fire nye Bremia-racer på to år er næsten alle vores sorter stadig højresistente. Vi tilbyder en højresistent portefølje (Bl: 29-41EU) med iceberg, batavia, hovedsalat, mini romaine og specialsalat. Dette forår var præget af et højt Bremia-tryk på grund af de våde og relativt varme forhold. Kombineret med sædvanlige forebyggende foranstaltninger giver højresistente sorter et højt beskyttelsesniveau og en større mulighed for en vellykket høst. 

Vores lokale afgrødespecialister forklarer gerne mere om vores sorter og deres resistens. For hver sort vises den nye resistenspakke på vores lokale hjemmesider.

Læs hele pressemeddelelsen fra IBEB / Plantum her