Efter mange års forædling introducerer Bejo/De Groot en Slot nu det første løgskimmelresistente skalotteløg fra frø, Innovator. En hybridsort med et let aflangt løg og en fin farve. Sorten er velegnet til long-day områder.

Løgskimmel er et alvorligt problem i produktionsmarker i store dele af verden. Det inficerer løgets blade, hvilket resulterer i store høsttab og kan ødelægge afgrøden helt. Innovator er velegnet til økologisk produktion, men er også ønsket af det konventionelle marked, da det kræver mindre plantebeskyttelse. Økologiske frø af Innovator vil være tilgængelige i den nærmeste fremtid. Innovator er sundt formeringsmateriale, da det er en skalotteløg fra frø - sammenlignet med skalotteløg fra stikløg.

Timo Petter, Crop Research Manager hos Bejo siger "I midten af 80-erne tog vores forædlere løgskimmel-resistensen (HR: Peronospora destructor) ud af den vilde allium-sort A. roylei, og indbyggede den i skalotte-sorten. Ved klassisk (naturlig) forædling, krydsning og selektion, har vi udviklet forældrelinjer med resistensen indbygget. Desuden har sorten gode egenskaber som vækstkraft, flot facon, flere vækstpunkter, tørstofindhold, god fasthed og skalkvalitet."

Efter omfattende og mangeårige tests af forældrelinje-kombinationer i hybrid-kryds, blev hybrid-skalotteløget Innovator udvalgt som den bedste og mest stabile krydsning. Den samlede udviklingsproces, fra den første krydsning indtil der nu er kommercielle hybrid-frø til introduktion på markedet, har taget 30 år. Petter tilføjer, "Efter denne lange forædlingsperiode, er vi meget stolte over denne nye sort Innovator. Det er en spændende tilføjelse til vores skalotteløgs-sortiment."

I løbet af denne lange periode med testning og selektion, har forædlerne fået værdifulde erfaringer med den indbyggede løgskimmel-resistens, med dyrkning og lagring af hybriden samt med håndtering af forældrelinjerne i frøproduktionen. Dette giver tillid til, at Innovator kombinerer den unikke løgskimmelresistens med de allerbedste kvalitetsegenskaber, som kendetegner sorter af skalotteløg fra frø forædlet af Bejo/DGS.

Løgskimmelresistensen er en vigtig egenskab ved Innovator, men den har også andre fordele for producenten. Sorten har et godt udbytte og er meget velegnet til langtidslagring. Skalotteløget har en flot rødbrun skal og er fin lyserød indvendig. Løget er let aflangt. Innovator er ideelt til friskmarked og industri, og den har samme vækstkraft og lagerholdbarhed som standartsorten Conservor.

 

Exploring nature never stops