Bejo Nordic tilbyder et stærkt sortiment i alle gulerodstyper egnet til såvel friskvaremarked som industri. Under udviklingen af nye sorter, tages der hensyn til ønsker fra alle parter i kæden fra avler til forbruger: sygdomsresistenser, topkvalitet, ensartethed, form, farve, glathed, smag og holdbarhed i butikken. Dette er eksempler på egenskaber som Bejo´s forædlere selekterer ud fra. Der lægges også meget vægt på udbytte, indre farve og indhold af sundhedsfremmende stoffer.

Dyrkningsskema

  • Såning
  • Høst