En middeltidlig sort med stor brudstyrke. Den giver et højt udbytte at glatte cylindriske rødder. Stærk og opret top. Kan topliftes som én af de seneste. Anbefales til kølelagring og halmdækning.

Udviklingstid fra såning (dage)
109
Topstyrke
8,5
IR
Ad / Ar / Cc / Ps, Pv

Dyrkningsskema